De gebouweigenaar aan het roer

Utiliteitsbouw

Voor ondernemers die een fabriekshal, kantoor of magazijn willen bouwen kan gwbo veel betekenen. Werken met gwbo heeft een aantal voordelen:

Afstemmen voor efficiëntie en lagere kosten

Normaal gesproken ontwerpt een architect eerst een gebouw en bedenkt een adviseur of installateur hier een installatie in. Omdat het bouwkundig ontwerp al vastligt moeten de installaties volgen, wat vaak een duurdere en minder goed werkende installatie betekent. Wij doen dit anders. Wij ontwerpen samen met de architect een gebouw. Hierdoor is de afstemming beter en wordt een installatie energiezuiniger, goedkoper en werkt deze beter. Sommige zaken kun je beter met een installatie oplossen en sommige zaken kun je beter bouwkundig oplossen.

Aandacht aan het ontwerp

gwbo maakt keuzes inzichtelijk op conceptniveau en geeft advies. Als op conceptniveau een keuze is gemaakt voor een energieconcept, kan gwbo deze installatie uitwerken, engineeren en intekenen. Dit doen we efficiënt en altijd in een 3d BIM model. Na het uitwerken van de installatie kunnen we de installaties voor u inkopen (general contracting) en kunnen we de realisatie voor u begeleiden. Na oplevering kunnen we de werking van de installaties monitoren en handelen wij de restpunten voor u af. Hierdoor wordt u volledig ontzorgd en heeft u grip op de installaties. Met deze werkwijze halen we een deel van de kosten uit de uitvoering en maken wij deze kosten in de ontwerpfase. De ontwerpfase wordt hierdoor iets duurder. Dit levert grote voordelen op bij de uitvoering. Omdat er veel aandacht wordt besteed aan het ontwerp, is het helder wat er gemaakt moet worden en hoe de bouwkundige afstemming moet zijn. Dit resulteert in kortere calculatietijden bij installateurs, lagere calculatiekosten, lagere engineering kosten en een efficiënter voorbereidingstraject.

Partieel inkopen

Als een ontwerp tot in detail is uitgewerkt, is het mogelijk om samen met ons partieel in te kopen. In plaats van de hele installatie bij een installateur in te kopen, kan de installatie in blokjes ingekocht worden bij meerdere installateurs en of leveranciers. Hierdoor kan er tot 15 procent goedkoper worden ingekocht. gwbo coördineert de afstemming tussen de verschillende partijen.

Frans van Dijk
INSTALLATIEADVISEUR & EIGENAAR

Ik spreek over energie gerelateerde onderwerpen, zoals de energietransitie en energiebesparing. Met informatie probeer ik mijn medemens te inspireren om mee te gaan in het verduurzamen van Nederland.

Top