Nieuwbouw BUS Handelsmij Zwolle

MFC Zalk

De uitdaging lag in het realiseren van een comfortabel gebouw met een beperkt budget.

Wij hebben middels een energiesimulatie van het gebouw het bestuur van MFC Zalk geadviseerd over de mogelijke toe te passen installaties. Tevens is er onderzoek gedaan naar mogelijk te verkrijgen subsidies en financiering.

Ontwerpbureau: Zeinstra en van Dijk

Het proces.

Top