Woning Harderwijk

Woning Harderwijk

De uitdaging lag in het behouden van het monument.

Voor een woningeigenaar in Harderwijk hebben wij een plan opgesteld om het comfort in de woning te verhogen. Het betrof een monumentaal pand uit de 18e eeuw. Naast het lage comfort was ook de energierekening van de bewoners erg hoog. gwbo heeft daarom een kosten-baten analyse gemaakt waarin verschillende maatregelen zijn uitgewerkt. Bij iedere maatregel is inzichtelijk gemaakt wat de maatregel kost en wat de gevolgen zijn voor het comfort het energieverbruik.

Het proces.

Top